Johanna-Britt Haabu  on advokaadibüroo COBALT jurist, assisteerides advokaate nende igapäevases töös. Johanna-Britt tegeleb igapäevaselt peamiselt äriühingu juhtimise ning tööõigusalaste dokumentide ja lepingute koostamisega. Tal on kogemused tööõigust puudutavate dokumentide analüüsi teostamises ning võtmetöötajatega sõlmitavate töölepingute ja juhatuse liikmetega sõlmitavate lepingute koostamises. Lisaks on ta osalenud mitmes ühinemis- ja omandamistehingu läbiviimise protsessis.

Johanna-Britt on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe ning omandab praegu samas magistrikraadi. Lisaks on ta sooritanud mitmeid õigusalaseid praktikaid erinevates advokaadibüroodes, Harju Maakohtus ja eraettevõtetes. Samuti on ta olnud juuratudengite assotsiatsiooni ELSA Tallinna osakonna asepresident.

  • Keeled
  • eesti, inglise
  • Haridus ja liikmelisus
  • Magistrikraad omandamisel, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti
  • Bakalaureusekraad, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2017)