Pirkko-Liis Harkmaa on COBALT Eesti partner. Ta on juhtiv advokaat ühinemiste - omandamiste ja ühinguõigusliku nõustamise alal, olles meeskonna juhiks äriõigusküsimustes, mis hõlmavad nii ühinguõiguslikku nõustamist kui ka tööõiguslikku nõustamist. Lisaks on ta Eestis intellektuaalse omandi ja infotehnoloogiaõiguse ja reguleeritud sektorite töögrupi juht. Tal on 17 aasta jagu kogemusi meie büroo siseriiklike ja rahvusvaheliste klientide nõustamises. Ta annab igapäevast nõu ja aitab kliente ulatuslikemas ümberkorraldusprojektides ja piiriülestes tehingutes. Ta on nõustanud mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi kliente Eestis ettevõtte asutamiseks parima lahenduse valimisel ning vastavate ettevõtete ülesseadmisel ja majandamisel. Ta nõustab regulaarselt kliente erinevatest tööstussektoritest asjakohastes ühinguõiguse, tööõiguse, reguleeritud tööstussektorite õiguse, äriõiguse ja keskkonnaõiguse küsimustes. Pirkko-Liis on Chambers Europe poolt tunnustatud kui kõrgeima taseme juhtiv tööõigusalane nõustaja Eestis.
Pirkko-Liis on Eesti Advokatuuri liige aastast 1998.

  • Employment - Chambers Europe 2014
  • Employment - Chambers & Partners 2016
  • Employment - Chambers Europe 2016
  • Employment - Chambers Europe 2017
"[…] a highly prominent practitioner in this field. She has a broad practice, encompassing employment contracts, as well as employee benefits, mobility and data protection."
CHAMBERS EUROPE 2014, EMPLOYMENT