Riigihanked

Bürool on pikaajaline kogemus klientide esindamisel ja nõustamisel riigihangetega seonduvates küsimustes. Nõustame hankijaid hankedokumentide koostamisel ja riigihangete läbiviimisel ning pakkujaid riigihangetes osalemisel. Lisaks on meil märkimisväärne kogemus nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel mitmesugustest keerukates riigihangete vaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui kohtutes. Samuti kaitseme isikuid hankemenetlusest tekkinud süüteomenetlustes. Nõustame kliente ka mitmete teiste avalik-õiguslike konkursside osas, sealhulgas ravi rahastamise lepingute valimisel ning seoses kiirabiteenusega.