Kõik uudised

23. mail toimus hommikuseminar "TÖÖSUHETE KORRALDAMISE PRAKTILISED KÜSIMUSED"

2017-05-23

23. mail toimus hotellis Nordic Hotel Forum hommikuseminar "TÖÖSUHETE KORRALDAMISE PRAKTILISED KÜSIMUSED"

Seminaril astusid oma ettekannetega üles COBALT advokaadibüroo vandeadvokaadid Karina Paatsi ja Heili Haabu, kes tutvustasid erinevat liiki lepingute sõlmimise võimalusi nii töötajate kui juhtorganite liikmetega ning lepingu liigi valikuga kaasnevaid riske. Selgitati praktiliselt võlaõiguse kohaldamisest töösuhetes. Bauhof Group AS-i personalidirektor Kristi Pukk jagas oma kogemusi personalijuhi kui ettevõtte juhi parema käe ning partnerina. Seminari lõpetas päevakajalisel ning kirgi kütval teemal soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, kes selgitas, millal võib ebavõrdse töötasu maksmine olla töötajat diskrimineeriv ning mis on selle tagajärjed tööandjale.

Seminaril käsitleti järgnevaid teemasid:

Tööleping – kas alati ainus võimalik leping töötajaga? Milline leping sõlmida juhatuse ja nõukogu liikmega?
Võlaõiguse põhimõtted töösuhetes – millal ja kuidas neid praktikas kohaldada.
Milline on suurim väärtus, mida personalijuht organisatsioonile lisab?
Võrdse töö eest võrdne tasu.

Seminari viimase esineja Liisa Pakosta esitlust saab vaadata siit.