Kõik uudised

Vandeadvokaadi kommentaar seoses Tallinna linna konkureerimisest Ragn-Sells jäätmeveoga.

2017-05-05

(Artikkel on ilmunud ajalehes Postimees 05.05.2017)

Tallinna linn hakkab jäätmeveol Ragn-Sellsiga konkureerima.


Tallinna jõudsid äsja viis uut prügiautot, millega pealinn kavatseb Kesklinna piirkonnas hakata pakkuma konkurentsi sealse jäätmeveo lepingu üles öelnud Ragn-Sellsile.

Linnale kuuluv Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) sai eile kätte ka jäätmeloa, mis lubab linnas jäätmeveoga tegeleda.

Alates 25. maist kehtib Kesklinna piirkonnas (välja arvatud vanalinnas) jäätmeveol n-ö vabaturg, kus iga elanik võib ise valida endale meelepärase jäätmevedaja. Paraku on tegelikkus ilmselt selline, et valida on vaid Ragn-Sellsi ja linnale kuuluva TJT vahel, sest teised jäätmekäitlusettevõtted ei tõtta vabaturult miskipärast kliente püüdma.

Riigihanke tulemusena Kesklinna piirkonnas korraldatud jäätmeveoga tegelenud jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells esitas aasta alguses linnavalitsusele ultimaatumi: tõstetagu jäätmeveo hinda, muidu lõpetavad lepingu ära.

Konks peitub selles, et pärast mainitud lepingu sõlmimist muutis riigikogu jäätmeseadust nii, et linnal pole enam võimalik endale kuuluva asutuse kaudu jäätmevedu korraldada. Seni tegi linn kaheosalisi hankeid, kus ettevõtted konkureerisid eraldi jäätmete veo ja jäätmekäitluse lepingute saamiseks. Kuna Ragn-Sells ütles lepingu üles, otsustas linnavõim ise prügiautod osta ja Kesklinnas prügi vedama hakata.

«Linn ei saa toimida nii, et keegi pressib raha välja ja ütleb, et kui hinda tõsta ei saa, siis läheme minema. Nii leidsimegi, et igaüks toimetab oma parema äranägemise järgi, ja linnavalitsus otsustas, et TJT ostab endale ettevõtte oma raha eest viis uut autot. Tegemist on uute, tänapäevaste autodega. Üks, mille nimi on RotoPress, on väga erilise tehnoloogiaga ning teistest autodest väiksem. See sobib eriti hästi biojäätmete kogumiseks ja meie eesmärk ongi see, et jäätmeid kogutaks rohkem liigiti,» rääkis abilinnapea Arvo Sarapuu eile uute autodega tutvumise järel.

«Arvan, et kui inimesed näevad meie uusi autosid ning kindlust meie asjades, jäävad nad jäätmekeskusega sõlmitud lepingu juurde ega hakka Ragn-Sellsiga vabaturu olukorras uut lepingut sõlmima,» lisas ta.

Ragn-Sells saatis mõne aja eest Kesklinna jäätmevaldajatele kirja, pakkudes nn vabaturu teenust täpselt samade hindadega, millega linnale kuuluv jäätmekeskus, mis vahendab riigihanke võitnud jäätmefirmade teenust.

«See on meile tunnustus, et Ragn-Sells kehtestas vabaturul täpselt sama hinna, mis on Tallinna jäätmekeskusel. Seni rääkisid nad, et jäätmekeskuse hind on viis korda kallim. Nüüd on neil võimalik tulla oma odava hinnaga,» ütles jäätmekeskust juhtiv Kertu Tiitso.

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti ütles, et tunnustab Tiitsot selle mõtte eest.

«Esimest korda tunnistab Tallinna esindaja, et nende vahendustasud on nii kõrged, et kui tekib vabaturg, peaksid eraettevõtted suutma pakkuda soodsamaid teenustasusid, kui on praegused Tallinna jäätmekeskuse omad. Hindade alandamine on ka praegu täiesti võimalik, kui saavutame mahuefekti ehk kui enamik senistest kesklinna klientidest jätkab Ragn-Sellsiga, siis on võimalik, et meie hinnad hakkavad olema madalamad kui praegused teenustasud,» pareeris Pesti.
Ragn-Sellsi esindava advokaadibüroo Cobalt partneri Elo Tamme sõnul on Tallinna linna tegevus ebaseaduslik ja võib kaasa tuua väga ebameeldivaid tagajärgi. Ta lisas, et seni pole eriti räägitud linnavõimu tegevuse sobimatusest Euroopa Liidu seadustega.

«Kui Tallinna linn annab ühele ettevõttele eriõigused, siis on selline tegevus lisaks ka Euroopa Liidu konkurentsireeglite rikkumine. Need reeglid ütlevad, et riik ega kohalik omavalitsus ei tohi anda ühelegi ettevõttele mingisuguseid eriõigusi, mis tekitavad talle mingi konkurentsieelise sellel turul. Ja kui linn teeb seda ning annab eriõigused linnale kuuluvale ettevõttele, siis ei ole see enam ainult Tallinna linna, vaid juba ka Eesti riigi probleem,» selgitas ta.

«Kui linn rikub Euroopa Liidu konkurentsireegleid, võib Euroopa Komisjon alustada menetlust Eesti riigi suhtes, sest riik ei ole taganud Eestis asuvatele ettevõtetele ja ka välisettevõtetele, kes tahavad siin teenust pakkuda, normaalseid konkurentsireegleid,» lisas jurist. Asi võib lõppeda Eesti riigile kopsaka trahviga.

Asi on Tamme sõnul selles, et praegu Kesklinna elanikele arveid esitaval ja nende eest raha kasseerival Tallinna jäätmekeskusel ei ole jäätmeluba ja nemad ei saa jäätmeveoteenust osutada.

TJT (vana nimega Tallinna Prügila) on linnale kuuluv aktsiaselts. «Nemad võivad hankida endale jäätmeveokid, võtta endale jäätmeload ja nende olemasolul võiks ettevõte põhimõtteliselt jäätmeveoteenust osutada. Aga TJT-l ei ole Kesklinna jäätmevaldajate ehk klientidega lepinguid ja neil pole õigust saada ilma kliendi nõusolekuta Tallinna jäätmekeskuselt nende andmeid. Samuti lõppeb alates 25. maist praegune olukord, kus Tallinna jäätmekeskus võis vedaja eest arveid esitada, sest selleks pole enam õiguslikku alust,» rääkis Tamm.

See, kui Tallinna jäätmekeskus annab klientide andmed TJT-le üle, on tema sõnul ränk andmekaitse reeglite rikkumine.

Tiitso sõnul pole ka Ragn-Sellsil õigust kasutada vanu kliendiandmebaase. «Kui kliendil on Ragn-Sellsiga leping lõppenud, siis aasta hiljem ei tohi kliendi andmeid enam kasutada, kuigi nad seda teevad,» ütles Tiitso.

Seda, kas ja kui palju Tallinn Kesklinna jäätmeveol seadust rikub, saab Tamme sõnul näha järgmisel kuul, kuigi tema näeb üht seaduserikkumist juba praegu. «Praegu juhib nii Tallinna jäätmekeskust kui ka TJTd üks ja sama inimene – Kertu Tiitso. Minu hinnangul annab linn juba ainuüksi sellega TJT-le eelise, mida ta ei tohiks anda,» ütles Tamm.

«See ei ole seaduserikkumine, kuigi Tamm tahab seda nii näidata. TJT on sajaprotsendiliselt Tallinna linna omandis ja Tallinna linna kontserni kuuluv ettevõte,» ütles Tiitso.

Mis on mis?

Tallinna jäätmekeskus

www.prugi.ee

Tallinna keskkonnaameti allasutus, mis vahendab elanikele korraldatud jäätmeveo teenust, esitab selle eest arveid ja kasseerib raha.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT)

www.tjt.ee

Tallinna linnale kuuluv aktsiaselts, mille pealinn ostis paari aasta eest saksa firmalt Veolia. Endine nimi Tallinna Prügila. Ettevõte ostis äsja uued jäätmeveo autod ning sai jäätmeloa Kesklinna piirkonnas jäätmete vedamiseks.