Kõik uudised

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Maarja Kärson osales tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride koostamisel

2018-01-08

29. detsembril 2017. a ilmus „Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne“, mille üks kaasautor on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Maarja Kärson.

Mahuka (1344 lk) teose autoriteks on oma valdkonna tippspetsialistid. Tegemist on 3-osalise kommenteeritud väljaande teise raamatuga, mis hõlmab selliseid olulisi teemasid nagu hagi esitamine ja menetlemise üldine kord maakohtus, aga ka näiteks hagi tagamine, kohtulahendid ja dokumentide kättetoimetamine.

Teoses on läbi töötatud kodumaine teemakohane õiguskirjandus, seadused ja erakordselt mahukas kohtupraktika vähemalt Riigikohtu tasandil. Seadustikku on võrreldud teiste riikide õigusega ja enne 2006. aastat kehtinud Eesti seadustega. Analoogiliselt kommentaaride esimese raamatuga on ka teises raamatus lisaks tsiviilkohtumenetluse seadustikule kommenteeritud selle seoseid teiste õigusaktidega. Täiendavalt uuritakse tsiviilkohtumenetluse teemalisi Euroopa Liidu õigusakte ja nende seost Eesti seadusega.

Maarja Kärson (kaasautorluses Sander Kärsoniga) kirjutas kommentaarid valdavale osale hagi tagamise peatükist ja kohtulahendite viivitamatu täitmise normidele.

Teose saab endale soetada SIIT