Kõik uudised

Advokaadibüroole COBALT väljastati Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus

2017-06-13

Advokaadibürool COBALT on rõõm teatada, et advokatuuri juhatus väljastas advokaadibüroole COBALT advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse (AKT).

Büroole omistatud tunnustus on märgiks kõrgest teenindusstandardist ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamisest advokaadibüroos.

AKT-i väljaandmise käigus hinnatakse büroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete.

Tunnistuse pidulikul üleandmisel olid advokaadibüroo COBALT vanempartner Sten Luiga, kantselei juhataja Annely Järve ning juriidiline assistent Marliis Kuri. 

*Annely Järve ja Marliis Kuriga on pildile jäänud Eesti Advokatuuri juhatuse esimees Hannes Vallikivi.