Kõik tehtud tööd

COBALT esindas edukalt ettevõtet Empower kahju hüvitamise vaidluses

2017-07-20

COBALT esindas edukalt ettevõtet Empower kahju hüvitamise vaidluses 

Advokaadibüroo COBALT esindas kohtus edukalt ettevõtet Empower, mille teenuste skaala katab kogu energeetika ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri ehitamise valdkonna. Esindasime klienti seoses endise töötaja nõudega kutsehaigushüvitise saamiseks. Kohtud leidsid tõendite hindamise tulemusel üksmeelselt, et Empoweri tööprotsess on olnud vastavuses õigusaktide nõuetega ning tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ei ole rikutud, mistõttu ei saa tööandja olla vastutav kutsehaiguse tekkimise eest. Kohtud jätsid töötaja hagi täies ulatuses rahuldamata ja mõistsid ka osa Empoweri kohtukuludest töötajalt välja. Riigikohus ei võtnud töötaja kassatsioonkaebust menetlusse.

Advokaadibüroo COBALT poolt esindas Empowerit vandeadvokaat Merle Veeroos.