Kõik tehtud tööd

COBALT esindas edukalt Ragn-Sells-i riigihanke vaidluses

2016-11-03

Advokaadibüroo COBALT esindas edukalt oma pikaajalist klienti Ragn-Sells AS Keskkonnainspektsiooni poolt korraldatud vanarehvide käitlemise riigihanke vaidlustusmenetluses.

Keskkonnainspektsioon tunnistas Ragns-Sells AS-i antud riigihanke võitjaks, misjärel samuti hankes osalenud jäätmekäitluskeskus OÜ Paikre vaidlustas hankija otsuse. Vaidlusutuskomisjon jättis 17.10.2016 tehtud otsusega OÜ Paikre vaidlustuse rahuldamata. OÜ Paikre ei ole antud otsust edasi kaevanud ning alates 01.11.2016 saavad Ragn Sells AS ja Keskkonnainspektsioon nimetatud riigihanke tulemusena sõlmida hankelepingu.

Korraldatud riigihanke eesmärgiks on kuni 20 919 tonni erinevat tüüpi määratlemata seisukorras vanarehvide ja / või rehvihakke käitlemine kooskõlas jäätmeseaduse nõuetega. Käitlemise all peetakse silmas vanarehvide kokku kogumist ning äravedu koos muude asjakohaste ja vajalike toimingutega, mille tulemusena vanarehvid taaskasutatakse või võetakse ringlusse.

Advokaadibüroo COBALT poolt esindas klienti partner Liina Linsi.

Tutvu ka meediakajastusega SIIN.