Kõik tehtud tööd

COBALT esindas Euroopa Komisjoni riigiabi küsimustes

2017-06-14

Advokaadibüroo COBALT esindas edukalt Euroopa Komisjoni kolmes Tallinna Ringkonnakohtus menetluses olnud haldusasjas, mis puudutasid riigiabi küsimusi.

Euroopa Komisjon esitas antud asjades kirjalikud seisukohad tagamaks Euroopa Liidu riigiabi reeglite ühetaolise kohaldamise. Komisjon toetas seisukohta pöörduda Euroopa Kohtu poole eelotsusetaotlusega, mille Tallinna Ringkonnakohus ka ühes eeltoodud kohtuasjas rahuldas. Antud seisukoht mõjutab ka eelnimetatud teiste kohtuasjade kulgu.

Advokaadibüroo COBALT poolt esindas Euroopa Komisjoni vandeadvokaat Liina Naaber-Kivisoo.