Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas Balti M&A aastatehingu tiitli pälvinud tehingu finantseerimist

2016-11-02

Advokaadibüroo COBALT nõustas Nordea panka ja Pohjola panka sündikaatlaenu andmisel äriühingule Trilini Energy, mille eesmärgiks oli omandada Eesti Gaas ettevõtjatelt, kelle hulka muuhulgas kuulusid Fortum Heat and Gas ja Gazprom. Eesti Gaas on suurim maagaasi importija ja jaotaja Eestis. Trilini Energy enamusaktsionäriks on Infortar, üks suurimaid erakapitalil põhinevaid investeerimiskontserne Eestis. Eesti Gaasi omandamine Trilini Energy poolt valiti Balti M&A ja erakapitali foorumil 2016 aasta tehinguks.

Meie töö kätkes laenuandjate nõustamist tehingu kõigis Eesti seadustega seotud aspektides ning finantseerimis- ja tagatisdokumentatsiooni koostamist ning läbirääkimisi.

Advokaadibüroo COBALT poolt nõustas pankasid vandeadvokaat Kristjan Kotkas.