Kõik tehtud tööd

COBALT oli VKG ja Eesti ning Skandinaavia pankade sündikaadi nõustajaks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga liitumisel VKG olemasolevate sündikaatlaenudega

2014-12-11

COBALT oli Viru Keemia Grupp AS-i, Eesti ühe juhtiva põlevkivi kaevandamise konsortsiumi, ja Eesti ning Skandinaavia pankade sündikaadi nõustajaks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga liitumisel Viru Keemia Grupi olemasolevate sündikaatlaenudega.

Finantseering hõlmab suurimat Eestisse antud sündikaatlaenu, mille kogusumma on ligikaudu 450 000 000 EUR. EBRD poolt võimaldatava laenuga finantseeritakse ettevõtte keskkonnatehnika uuendamist ja parendusi energiasäästlikkuse eesmärgil. Finantseering toetab ettevõtte ulatuslikku investeerimisprogrammi, mille eesmärgiks on suurendada ettevõtte põlevkivist vedelkütuste tootmise mahtu kahe uue õlitootmistehase ehitamisega.

Ühena tehingu õigusnõustajatest pidas COBALT läbirääkimisi laenudokumentide ja seniste sündikaatvõlausaldajateks olevate pankade ja EBRD vaheliste võlausaldajate kokkulepete osas. Tehingu inglise õiguse aspektides toetas LAWINi Allen & Overy Londoni büroo.

COBALT meeskonna selles tehingus moodustasid partner Marina Tolmatshova ja advokaat Kristjan Kotkas.