Kõik uudised

Riiklik konkurentsi järelevalvaja Kristiina Rebane liitus COBALT advokaadibürooga

2017-02-01

Kristiina Rebane on töötanud üle kümne aasta avalikus sektoris, kus ta on olnud vastutav riigihangete korralduses, osalenud läbirääkimistel Eesti haiglate ja IKT sektori ettevõtetega ja Haigekassa juristina osalenud tervishoiu rahastamise otsuste ettevalmistamisel.

Kliima ja Energiaagentuuri juhina osales Kristiina energiasäästu meetmete rakendamisel ning saastekvootide müügi läbirääkimistel.

Viimati teostas Kristiina Rebane järelevalvet Konkurentsiameti peadirektori ja ameti tegevuse üle. Tema rolliks oli ka riigi esindamine kohtus konkurentsivaldkonna ja Konkurentsiameti tegevusega seonduvates kohtuasjades, kus ta vastutas riigi esindamise eest asjas AS Tallinna Vesi ja United Utilities B.V. (Tallinn) vs Eesti Vabariik.

COBALT advokaadibürooga otsustas Kristiina liituda, kuna tegemist on Eesti ja Baltikumi suurima ja õigusmaailmas kõrgelt tunnustatud bürooga. Tegutsemine sellise haardega büroos annab võimaluse rakendada avalikust sektorist saadud kogemusi laiapõhjaliselt erinevates õigusvaldkondades ja neid ka rahvusvahelisel tasandil täiendada.

Kristiina Rebane peab oma uueks väljakutseks seniste kogemuste rakendamist advokaadina eelkõige reguleeritud ettevõtluse sh. hinnaregulatsioonide, konkurentsiõiguse, tervishoiusüsteemi ja teenuste korralduse ning energiasäästu osas.

Kristiina Rebase liitumist COBALT bürooga kajastas tänane Ärileht. Loe rohkem siit.