Aurelija Balčiūnė yra COBALT vyresnioji teisininkė, kurios pagrindinės specializacijos sritys yra bankininkystė ir finansai. Ji taip pat specializuojasi įmonių teisės, įmonių susijungimų ir įsigijimų, aviacijos teisės ir prekių ženklų teisės srityse. Aurelija komercinės teisės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete ir šiuo metu tęsia doktorantūros studijas sutarčių teisės srityje.

Per savo teisinę praktiką Aurelija Balčiūnė atstovavo klientams daugelyje sandorių ir konsultavo vietines bei tarptautines įmones įvairiais su kapitalo ir finansų rinkomis susijusiais klausimais. Ji konsultavo tarptautinius bankus ir įmones paskolų portfelio įsigijimo, finansavimo ir refinansavimo sandoriuose bei išleidžiant vertybinius popierius. Be to, ji konsultavo bankus, kredito unijas, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas bei kitus finansų rinkos dalyvius teisinio reguliavimo klausimais, įskaitant įvairių licencijų ir leidimų gavimą, pinigų plovimo prevencijos ir kitais klausimais.

  • Kalbos
  • Lietuvių, anglų
  • Išsilavinimas ir narystė organizacijose
  • Nuo 2012 m. doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Teisės fakultete
  • 2012 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete suteiktas teisės magistro laipsnis 
  • 2012 m. Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus Intensyvi programa, NICLAS – Naujoji tarptautinės konstitucinės teisės ir administracinių studijų vasaros mokykla mažumų teisių klausimais, Vienos universitetas (koordinuojanti institucija)
  • Publikacijos