Vyresnioji teisininkė Eglė Bakštytė turi daugiau nei 12 metų darbo patirtį reklamos teisės ir vartotojų apsaugos srityse, taip pat specializuojasi intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir žiniasklaidos teisės  srityse bei teikia konsultacijas produktų ženklinimo, produktų kokybės ir maisto rinkos reguliavimo klausimais.

Savo profesinę karjerą Eglė pradėjo valstybiniame sektoriuje, kur dalyvavo pagrindinių vartotojų apsaugą ir reklamą reglamentuojančių Lietuvos įstatymų teisėkūros procesuose bei prisidėjo vystant šių sričių institucinę praktiką, taip pat dėstė vartotojų teisių apsaugos kursą Mykolo Romerio universitete bei Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje. Prieš prisijundama prie COBALT Eglė teikė teisines paslaugas dviejose kitose Lietuvos advokatų kontorose.