• Kalbos
  • Lietuvių, anglų, rusų
  • Išsilavinimas ir narystė organizacijose
  • Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, personalo vadybos magistro laipsnis (2008 m.)