Visos naujienos

Akcijos darbuotojams bus suteikiamos lengviau ir liberaliau

2017-09-07

Nuo Naujųjų įsigalioja Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos bus galima suteikti bendrovės akcijų jos darbuotojams, stebėtojų tarybos ir valdybos nariams bei vadovams. Nors šiuo metu galiojantis reguliavimas taip pat nustato specialų darbuotojų akcijų institutą, tačiau jis nėra itin populiarus, tad tikimasi, kad naujasis institutas, bus daug platesnis ir lankstesnis, motyvuos darbuotojus ir vadovus, leis jiems pasijusti atsakingesniems už darbdavio verslą.

Lengvesnė akcijų suteikimo procedūra

Naujuose įstatymo pakeitimuoseyra numatyta, kad darbuotojas akcijas gaus neatlygintinai arba tik iš dalies atlygintinai. Pagal dabar galiojantį darbuotojo akcijų reglamentavimą, darbuotojui yra numatoma prievolė išsipirkti akcijas. Toks reglamentavimas nesuteikia galimybės realiai motyvuoti darbuotojus įmonės akcijomis, nes už gautas darbuotojų akcijas reikia susimokėti iš savos kišenės, o papildomi ribojimai, kurie yra taikomi darbuotojų akcijoms, tokių akcijų suteikimą daro papildoma našta darbuotojams. Taigi, nuo šiol gaudamas darbovietės akcijų darbuotojas gaus realią ekonominę naudą ir tai jam bus paskatinamas dirbti geriau.

Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą darbuotojų akcijos gali būti suteiktos tik darbuotojams. Tokių akcijų negalima suteikti bendrovės vadovui, valdybos ar stebėtojų tarybos nariams. Naujasis reglamentavimas kuria skatinimo sistemą ne tik darbuotojams, tačiau ir bendrovės organų nariams, kurių veiksmai bei motyvacija dirbti yra tiek pat svarbi bendrovės gyvavimui kaip ir nevadovaujančių darbuotojų.

Be to, darbuotojų akcijas bus draudžiama parduoti tretiesiems asmenims (ne bendrovės darbuotojams). Nepaisant to, kad toks ribojimas gali būti taikomas tik 3 metus, kartu su pareiga išsipirkti darbuotojų akcijas, darbuotojų akcijų institutas buvo ir yra ganėtinai nepopuliari bei nepatraukli priemonė darbuotojams skatinti.

Galiausiai, akcijos bus suteikiamos ne tik pačios bendrovės darbuotojams, bet ir patronuojančių bei antrinių bendrovių darbuotojams, taip pat ir tų bendrovių vadovams, valdybos bei stebėtojų tarybos nariams. Taip suteikiamos galimybės įmonių grupėms sukurti efektyvią, visoje įmonių grupėje veikiančią skatinimo bei motyvavimo sistemą.

Gavęs akcijų darbuotojas taps įmonės dalininku ir galės pasirinkti ar dalyvauti įmonės valdyme, ar gautas akcijas parduoti ir taip pagerinti savo turtinę padėtį. Visgi gavę akcijų darbuotojai turėtų nepamiršti akcijų pardavimui taikomų ribojimų, kurie taikomi visiems įmonės akcininkams, o įmonių, kurių akcijomis prekiaujama akcijų biržose, darbuotojai turėtų atsižvelgti ir į pasinaudojimo viešai neatskleista informacija (angl. insidertrading) ribojimus.

Taigi, tikimasi, jog įstatymo rengėjų tikslas labiau įtraukti bei motyvuoti darbuotojus, bendrovės vadovą ir valdybos narius bus pasiektas, kadangi lengvesnė akcijų suteikimo procedūra paskatins daugiau darbdavių bei bendrovių suteikti darbuotojams bei bendrovės organų nariams bendrovės akcijų.

Kaip bus suteikiamos akcijos

Akcijos bus suteikiamos vadovaujantis vidiniu dokumentu – akcijų suteikimo taisyklėmis. Akcijų suteikimo taisyklių rengimo iniciatyvos teisė bus suteikta trims asmenų grupėms - akcininkams, kuriems priklauso nemažiau kaip 1/20 visų akcijų, darbuotojų grupei, kuri yra nemažesnė kaip 1/3 visų darbuotojų, bei bendrovės vadovui, valdybai ir stebėtojų tarybai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad minimos asmenų grupės turi tik iniciatyvos teisę, o galutinį sprendimą dėl akcijų suteikimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

Įstatymas numato tam tikrus kriterijus akcijų suteikimo taisyklėms, tarp jų yra: akcijų nominalios vertės nustatymas, asmenų, kuriems yra suteikiamos akcijos, grupės nustatymas, tvarka, kuria vadovaujantis suteikiamos akcijos ir t.t. Svarbu tai, kad akcijų suteikimo institutas yra ganėtinai lankstus ir suteikia galimybę bendrovėms pritaikyti akcijų suteikimo institutą jų poreikiams, t.y. akcijos gali būti tiek nemokamos, tiek dalinai apmokamos, o jų teikimo tvarka gali būti nuolatinio pobūdžio arba gali būti apibrėžta konkrečiu laikotarpiu.

Visgi, nusprendus suteikti darbuotojams akcijų reikėtų būti pasiruošus užsiimti tam tikrais formalumais, tokiais kaip akcijų suteikimo taisyklių rengimas bei naujų akcijų emisijos organizavimas (nusprendus darbuotojams suteikti naujos akcijų emisijos akcijas), gali reikėti pakeisti bendrovės įstatus. Taip pat reikėtų realistiškai pasižiūrėti į bendrovės galimybes skirti akcijų savo darbuotojams.

Ar darbuotojai taps labiau motyvuoti?

Tikimasi, jog įsigaliojus įstatymo pakeitimams bus sumažinamos vadinamosios šeimininko ir samdinio problemos (angl. principal-agent problem) poveikis. Kas galėtų paneigti, jog darbuotojai, valdybos nariai arba bendrovės vadovas yra labiau motyvuoti dirbti įmonės interesais, kai jie yra įmonės akcininkai. Suteiktos akcijos gali taip pat įtraukti darbuotojus būti aktyvesnius bendrovės valdyme, siūlant naujas idėjas, produktus bei paslaugas.

Taip pat ne paslaptis, jog daugybė įmonių įnirtingai stengiasi pritraukti kvalifikuotų specialistų bei išlaikyti tuos, kurie pas juos jau dirba. Įmonių žmogiškųjų išteklių departamentai neriasi iš kailio galvodami bei siūlydami įvairias pinigines bei nepinigines darbuotojų motyvacijos schemas. Akcijų suteikimas, jei žaidimo taisyklės bus aiškios ir nuoseklios, gali būti būtent ta priežastis, kodėl kvalifikuotas darbuotojas pasirinks vieną ar kitą darbovietę, arba nepaliks jos gavęs šiek tiek geresnį darbo pasiūlymą.

Kaip jau buvo minėta anksčiau, būsimoji akcijų suteikimo tvarka bus ganėtinai lanksti ir leis sudaryti tiek ganėtinai liberalias sąlygas akcijų suteikimui, tiek griežtais vienetiniais atvejais taikomas sąlygas. Šis lankstumas ir suteikiamos naudos leis verslui laimėti tiek darbuotojų rinkoje, tiek labiau motyvuoti jau esamus darbuotojus siekti geresnio rezultato savo darbovietėje.

 

Maksimas Saveljevas, advokatų kontoros „Cobalt“ įmonių teisės ir reguliacinių klausimų praktikos grupės vadovas