Visos naujienos

Baltarusija rengiasi tapti pagrindiniu kriptovaliutų centru

2018-03-09

„Baltarusijos vyriausybė taps pirmąja pasaulyje, kuri atvers plačias galimybes blokų grandinės technologijai naudoti“, teigiama pareiškime, paskelbtame Baltarusijos Prezidento Aleksandro Lukašenkos oficialioje svetainėje. Naująjį įstatymą pasirašęs Aleksandras Lukašenka tiki, kad jo šalis „turi visas galimybes šioje srityje tapti regiono centru“. Baltarusijos Respublikos Prezidento dekretas Nr. 8 „Dėl skaitmeninės ekonomikos plėtros“ įsigalios šių metų kovo 22 dieną. Dekretu įteisinama veikla, pagrįsta blokų grandine – technologija, sudarančia tokių kriptovaliutų kaip bitkoinas pagrindą – ir įtvirtinama daug pažangių teisinių nuostatų, kuriomis siekiama skatinti IT srities plėtrą Baltarusijoje. Dabartinis Baltarusijos aukštųjų technologijų parkas (ATP), jau tapęs regione patraukliausia vieta aukštųjų technologijų bendrovėms, IT profesionalams ir startuoliams, taps teisėta technologijų zona, kurioje bendrovės, dirbančios su skaitmeninėmis valiutomis, nemokės jokių mokesčių ir, spręsdamos komercinius klausimus, remsis tam tikrais Anglijos teisės elementais. ATP ketina tapti vieta, kurioje projektai bus vykdomi taikant duomenų kaip paskirstytosios duomenų bazės įrašymo ir saugojimo technologiją (dar žinomą kaip blokų grandinę, angl. blockchain).

Dabartinis mokesčių lengvatų ATP rezidentams režimas pratęsiamas iki 2049 m.

ATP jau yra taikomas Baltarusijos Respublikos specialus mokestinis ir teisinis režimas, padedantis tinkamai ir sėkmingai plėsti IT verslą. Jis vadinamas Baltarusijos Silicio slėniu, turint omenyje tokį slėnį, esantį JAV. Jame registruotos bendrovės gali naudotis visais suteikiamais privalumais, nepaisant jų buveinės Baltarusijoje vietos. Vienas pagrindinių privalumų yra mokesčių lengvatos ATP rezidentams – sumažintas pajamų mokestis (9 %), įmokos į Nacionalinį socialinės apsaugos fondą (NSAF) apskaičiuojamos remiantis šalies vidutiniu darbo užmokesčiu, atleidimas nuo pajamų mokesčio ir PVM, kuriuos pakeičia bendrojo pelno 1 % dydžio mokestis ATP administracijai.

Daugiau teisių ATP rezidentams

Dekrete numatyta daug papildomų teisių ATP rezidentams: mokymas ir pratybos informacijos ir komunikacijų technologijų srityje, veikla elektroninio sporto, dirbtinio intelekto ir automatinio transporto priemonių valdymo sistemų kūrimo srityse. Bet labiausiai novatoriškoje Dekreto dalyje reglamentuojama programinės ir techninės įrangos plėtra, priežiūra, įgyvendinimas, eksploatavimas, naudojant blokų grandinę, kitas paskirstytąsias duomenų bazes, kriptovaliutų kasimas, sudarant galimybę ATP rezidentams būti kriptografinės platformos operatoriais, kriptovaliutos keitimo operatoriais ir dalyvauti kitoje veikloje naudojant žetonus. Jeigu reikia, šį sąrašą gali atnaujinti ir papildyti ATP Stebėjimo taryba.

ATP rezidentas kaip kriptografinės platformos operatorius ir kriptovaliutos keitimo operatorius

Remiantis Dekretu, kriptografinės platformos operatorius padeda fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant ne rezidentus, pirkti, parduoti žetonus ar keisti juos į Baltarusijos rublius, užsienio valiutą, elektroninius pinigus ir pan.

Kriptovaliutos keitimo operatorius padeda keisti vienos rūšies žetonus į kitos rūšies žetonus, pirkti ir parduoti juos už Baltarusijos rublius, užsienio valiutą ir elektroninius pinigus. Jis veikia savo vardu ir savo interesais. Vienintelis tokios veiklos apribojimas yra reikalavimas, kad žetonų pirkimo ir pardavimo operacijos su Baltarusijos Respublikos gyventojais būtų vykdomos tik Baltarusijos rubliais, t. y. nacionaline valiuta.

Visi juridiniai asmenys (ne tik ATP rezidentai) turi teisę nuosavybės teise valdyti žetonus 

Be to, Dekrete numatytos juridinių asmenų teisės vykdyti šių rūšių žetonų sandorius:

  • kurti ir realizuoti nuosavus žetonus Baltarusijoje ir užsienyje per ATP rezidentus,
  • saugoti žetonus virtualiose piniginėse,
  • įsigyti žetonų, juos perleisti ir vykdyti kitus sandorius su kriptovaliuta per kriptografinės platformos operatorius, kriptovaliutos keitimo operatorius ir kitus ATP rezidentus, vykdančius atitinkamos rūšies veiklą.

Visi fiziniai asmenys turi teisę nuosavybės teise valdyti žetonus

Dekrete numatytos fizinių asmenų teisė nuosavybės teise valdyti žetonus ir su jais vykdyti šių rūšių operacijas: kasimą, žetonų saugojimą virtualiose piniginėse, žetonų keitimą į kitą kriptovaliutą, žetonų įsigijimą, perleidimą už Baltarusijos rublius, užsienio valiutą, elektroninius pinigus, žetonų aukojimą ir palikimą testamentu.

Žetonų sandoriai neapmokestinami iki 2023 m. 

Vienas iš skiriamųjų Dekreto požymių yra visiškas ATP rezidentų atleidimas nuo mokesčių, taikomų žetonų sandoriams. Tai reiškia, kad ATP rezidentams nereikės skaičiuoti ir mokėti PVM, pelno mokesčio, taikomo apyvartai, kasimo veiklai, taip pat žetonų kūrimui, įsigijimui ir perleidimui. Fiziniai asmenys yra visiškai atleidžiami nuo mokesčių, taikomų pelnui, gautam už žetonus ir kriptovaliutą. Tai reiškia, kad jie nemoka pajamų mokesčio, taikomo kasimui, žetonų įsigijimui ir perleidimui už Baltarusijos rublius, užsienio valiutą, elektroninius pinigus, kitų rūšių žetonus. Visiškai nereikalaujama žetonų deklaruoti.

Dekretas taip pat naudingas toms bendrovėms (juridiniams asmenims) ir savarankiškai dirbantiems verslininkams, kurie nėra ATP rezidentai. Tačiau jie nuo pelno mokesčio atleidžiami tik tuo atveju, jeigu žetonus keičia į kitų rūšių žetonus (pavyzdžiui, keičiant bitkoiną į eterį). Jeigu jie keičia žetonus į dekretinius pinigus ir iš tokios operacijos gauna pelno, jie turi sumokėti pajamų mokestį.

Įsigyti žetonai apskaitos tikslais pripažįstami turtu.

Žetonus sukūrę juridiniai asmenys turi įsipareigojimų žetonų savininkų atžvilgiu.

ATP rezidentams taikoma Anglijos teisė

Siekiant užtikrinti Dekreto tarpvalstybinę reikšmę ir tarptautinę jo taikymo apimtį, Dekrete numatomi tam tikri racionalūs Anglijos teisės elementai, taikomi sprendžiant komercinius klausimus:

  • konvertuojamoji paskola – leidžia investuotojui investuoti į startuolius nebūnant bendrovės steigėju;
  • opcionas ir opciono sutartis – sudaro sąlygas IT bendrovėms siūlyti opcionus pirkti bendrovės akcijas už nominalią vertę;  
  • susitarimas dėl žalos atlyginimo (arba susitarimas dėl turto nuostolių atlyginimo) – visuotinai priimtas mechanizmas šalims apsaugoti perkant ir parduodant verslą ir investuojant ES ir JAV; 
  • nekonkuravimo sutartis su darbuotoju;
  • užsakymų neieškojimo sutartys su trečiosiomis šalimis ir kolegomis, kad būtų draudžiamas darbuotojų perviliojimas;
  • neatšaukiamas įgaliojimas.    

Be to, ATP rezidentų steigėjams leidžiama akcininkų susitarimams taikyti užsienio teisę. Tai reiškia, kad dabar jie galės pritraukti pagal užsienio teisę sudaryto užsienio kapitalo.

Praktiniu požiūriu, tai reiškia, kad šių institutų (pagal Anglijos teisę) įkūrimas Baltarusijoje sukuria palankią aplinką įmonių sistemai plėsti ir suteikia potencialiems investuotojams jiems suprantamus ir tarptautinėje praktikoje plačiai naudojamus įrankius.

Išmaniosios sutartys (angl. smart contracts)

Baltarusija tapo pirmąja valstybe pasaulyje, įteisinusia išmaniąsias sutartis valstybiniu lygmeniu. Remiantis Dekretu, išmanioji sutartis yra programos kodas, skirtas naudoti blokų grandinėje ar kitoje paskirstytoje informacijos sistemoje siekiant sandorius vykdyti automatiškai. Iki šiol tarptautinėje praktikoje tai yra vienintelė oficiali išmaniosios sutarties apibrėžtis, kadangi Tarptautinė standartizacijos organizacija (angl. International Organization for Standartization, ISO) šiuo metu dar tik kuria šią apibrėžtį bendru lygmeniu.

Jokių teisės apribojimų įprastai veiklai

Dekretu panaikinama ATP rezidentų subsidiarioji atsakomybė, išskyrus tuos atvejus, kai bankrotas yra susijęs su tokių asmenų tyčiniais veiksmais, užtraukiančiais baudžiamąją atsakomybę. ATP rezidentai šalių susitarimu sutartyse gali numatyti baudos dydį. ATP rezidentų valstybinis auditas turi būti suderintas su ATP administracija. ATP rezidentams nebetaikomas reikalavimas gauti darbo leidimus užsienio darbuotojams. Be to, užsienio valiutos keitimo kontrolės, licencijavimo ir pinigų plovimo prevencijos taisyklės netaikomos sandoriams, susijusiems su ATP rezidentais.

Taigi, Baltarusija tampa pirmąja jurisdikcija pasaulyje, kurioje taikomas išsamus teisinis veiklos reglamentavimas, remiantis blokų grandinės technologija. Dekretu buvo sukurtos teisinės sąlygos pradiniam monetų siūlymui (ISO), kriptovaliutos naudojimui ir išmaniųjų sutarčių pripažinimui.

Po kovo 22 dienos – kai įsigalios Dekretas Nr. 8 – Baltarusija taps patraukli vieta norintiems kriptovaliutą išsikeisti į dekretinę valiutą.

Dekreto rengėjai tikisi, kad iki 2030 metų dirbančiųjų Baltarusijos IT sektoriuje skaičius padidės daugiau kaip tris kartus (nuo 30 000 iki 100 000 žmonių), eksporto pajamos išaugs beveik penkis kartus (nuo 1 milijardo iki 4,7 milijardo dolerių), o užsienio investicijos padidės penkiagubai (nuo 0,8 iki 4 milijardų JAV dolerių).

Žinoma, kai kurios Dekreto nuostatos nėra taikomos tiesiogiai, joms įgyvendinti reikia priimti kitus teisės aktus, detalizuojančius Baltarusijos Respublikoje sukurtą teisinį režimą, susijusį su blokų grandine ir kriptovaliutomis, tačiau tai bus padaryta tik atsiradus būtinybei.