Visos Covid-19 naujienos

Laikinai sustabdytas bankroto bylų inicijavimas

2020-04-22

Atsižvelgdamas į paskelbtą karantiną ir šio sprendimo įtaką verslui, 2020 m. balandžio 21 d. Seimas priėmė Naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymą. Įstatymo tikslas – nustatyti balansą tarp finansinių sunkumų paveiktų juridinių asmenų ir jų kreditorių, juridiniams asmenims sudarant palankesnes sąlygas išsaugoti savo verslą.

Kokios pagrindinės įstatymo nuostatos?

Priimtu įstatymu yra suspenduojamas nemokumo proceso inicijavimas: laikinai sustabdoma vadovų pareiga ir kreditorių teisė inicijuoti nemokumo procesą.

Vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo sustabdoma karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo karantino atšaukimo. Tačiau vadovui paliekamas įpareigojimas ieškoti susitarimų su kreditoriais ne teismo tvarka. Tai reiškia, kad vadovai, nustatę bendrovės nemokumą ar susidūrę su finansiniais sunkumais, turėtų apie finansinę būklę informuoti savo kreditorius ir siekti su jais sudaryti susitarimą dėl pagalbos. Naujuoju įstatymu yra pratęsiamas tik tokio susitarimo sudarymo terminas: Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytas nuo 15 iki 30 dienų nuo pranešimo įteikimo momento terminas tokiam susitarimui sudaryti, o naujuoju įstatymu šis terminas yra pratęsiamas visam karantino laikotarpiui ir 3 mėnesius nuo karantino atšaukimo.

Įstatymu kreditoriams atimama teisė kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo karantino laikotarpiui, jei skolininkui juridiniam asmeniui yra taikomos šio įstatymo lengvatos. Kreditoriui, inicijavusiam juridinio asmens nemokumo procesą, susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo termino skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu. Tai reiškia, kad kreditorius, išsiuntęs skolininkui juridiniam asmeniui pranešimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, kreiptis į teismą galės tik pasibaigus karantinui ir praėjus įstatyme nustatymam nuo 15 iki 30 dienų terminui susitarimui dėl pagalbos sudaryti.

Be to, teismai karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo negalės nutraukti restruktūrizavimo bylos tuo pagrindu, kad nevykdomas ar netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas ar juridinis asmuo nemoka visų ar dalies mokesčių, jei tokia situacija susiklostė dėl paskelbto karantino.

Kam yra taikomas šis įstatymas?

Šis įstatymas taikomas juridiniams asmenims, susidūrusiems su finansiniais sunkumais ir (ar) tapusiems nemokiais dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo pasaulyje po 2020 m. kovo 16 d. Taigi įstatymo lengvatomis gali pasinaudoti tik juridiniai asmenys, kurių nemokumo ar finansinių sunkumų priežastis yra koronaviruso plitimas bei valstybės dėl to nustatyti verslo veiklos ribojimai. Be to, nemokia bendrovė turi tapti po 2020 m. kovo 16 d., ankstesnis nemokumo monetas eliminuoja šio įstatymo taikymą. Nesant šių dviejų sąlygų, bendrovės vadovas negalės pateisinti nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šio įstatymo nuostatomis.

Taigi, itin svarbu tinkamai įsivertinti, ar juridiniam asmeniui bei jo vadovui taikytinos naujojo įstatymo lengvatos, priešingu atveju, - vadovui gresia atsakomybė už pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymą.

Advokatų kontoros „Cobalt” vyresnioji teisininkė, advokatė Evelina Liutkutė