Visos naujienos

Nuo šiol reikės išviešinti ne tik viešuosiuose pirkimuose pasitelkiamus subrangovus

2017-12-29

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo ginčą tarp viešojo pirkimo proceso dalyvių ir nusprendė, kad tiekėjas privalo išviešinti subjektus, kurių pajėgumais jis grindžia atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nepriklausomai nuo to, kad šis trečiasis asmuo nėra subrangovas.

Reikalavimo išviešinti pasitelkiamus trečiuosius asmenis tikslas – patikrinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus asmens kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Todėl pasikeitusi teismų praktika turės įtakos pasiūlymų rengimui bei atitinkamai pasiūlymų vertinimui. Taigi, nuo šiol tiekėjai turi dar atidžiau rengti pasiūlymus bei su trečiaisiais asmenimis iki pasiūlymo pateikimo pasirašyti sutartis (kitaip įteisinti bendradarbiavimą). Naujasis reikalavimas yra taikomas tiek tada, kai tiekėjai iš karto turi pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus, tiek tada, kai kvalifikacijos duomenis pateikia pripažintas laimėtoju tiekėjas.

Subrangos atskyrimas nuo kitų santykių tarp pirkimo dalyvio ir trečiųjų asmenų

Subranga ar partnerystė nuo kitų bendradarbiavimo formų atskiriama pagal trečiųjų asmenų veiksmus dėl pirkimo objekto. Teismas išskyrė dvi kitų ūkio subjektų pasitelkimo aplinkybes: kai kiti ūkio subjektai pasitelkiami tam, jog tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir kai kiti ūkio subjektai pasitelkiami tik netiesioginiam sutarties vykdymui.

Jei trečiojo asmens veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju, tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties vykdymu, tai yra subranga, partneryste. Teismas pažymėjo, jog perkančiajai organizacijai paprastai nėra (neturi būti) svarbu, ar tiekėjas sutarčiai vykdyti reikalingą infrastruktūrą valdo kaip savininkas ar kitokiu teisėtu pagrindu, jai svarbiausia įsitikinti, kad jis turės realių galimybių šia infrastruktūra naudotis.

Todėl šioje byloje teismas nusprendė, kad kelių remonto rangos darbų viešųjų pirkimų atveju trečiasis asmuo, kuris tiekėjui tiekia tik karštąjį asfaltą, tačiau neatlieka jokių darbų bei neteikia paslaugų perkančiajai organizacijai nelaikytinas subrangovu.

Taip pat svarbu tai, kaip nurodė teismas, kad neteisingas trečiųjų asmenų statuso nurodymas konkursų sąlygose negali pakeisti teisinės tiekėjų ir trečiųjų asmenų santykių kvalifikacijos. Tai neleidžia piktnaudžiauti ir išvengti subrangovų išviešinimo.

Reikės išviešinti ne tik subrangovus

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės aiškinimo taisyklė - jei perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose iškelia atitinkamą kvalifikacijos reikalavimą, kurio atitikčiai įrodyti tiekėjas pasitelkia trečiąjį asmenį, toks jų tarpusavio ryšys kokiu nors būdu turi būti iš anksto išviešintas pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, kad šis trečiasis asmuo viešojo pirkimo sutartiniuose santykiuose veikia ne kaip subrangovas.

Iki šiol teismai laikėsi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinto reikalavimo, jog tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą turi aiškiai išviešinti tik pasitelkiamus subrangovus, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus (asmuo, kuris pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojas, tačiau bus įdarbintas sutarties vykdymo metu).

Tiekėjas nėra draudžiama remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tam, jog pagrįstų savo kvalifikaciją, nepaisant tarp jų esančių teisinių santykių pobūdžio, o kiti ūkio subjektai neprivalo tiesiogiai vykdyti viešojo pirkimo sutartį. Svarbu tai, kad tiekėjas įrodytų, jog šie pajėgumai jam bus prieinami visą viešojo pirkimo sutarties vykdymo terminą.

Taigi, šio ginčo atveju, tiekėjas, siekdamas pagrįsti, jog turi karšto asfalto gamyklą, turėjo nurodyti savo ar kito ūkio subjekto gamyklą. Remiantis kito ūkio subjekto pajėgumais, perkančiajai organizacijai tai turi būti bet kokiomis priemonėmis atskleista bei įrodyta, jog gamykla bus prieinama tiekėjui. Prieinamumas paprastai yra įrodomas tiekėjo ir kito ūkio subjekto sutartinius santykius pagrindžiančiais dokumentais. Šie dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu, nepaisant to, jog kvalifikacija gali būti iš karto netikrinama (teikiamas EBVPD). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį nėra draudžiama tikslinti pasitelkiamo kito ūkio subjekto kvalifikacijos ar jo pajėgumą, tačiau perkančiajai organizacijai pasiūlymo pateikimo metu turi būti aiškus tiekėjo ir kito ūkio subjekto santykis.

 

Karolina Keršytė, advokatų kontoros „Cobalt“ asocijuota teisininkė