Visi darījumi un lietas

COBALT konsultē Deutsche Bank, Goldman Sachs un Société Générale saistībā ar Latvijas Republikas 30 gadu eiroobligāciju emisiju

2017-02-20

COBALT konsultēja Deutsche Bank, Goldman Sachs un Société Générale saistībā ar Latvijas Republikas divu dažādu termiņu eiroobligāciju emisiju par kopējo summu 650 miljonu eiro.

Pirmo reizi tika emitētas eiroobligācijas ar līdz šim garāko dzēšanas termiņu 30 gadi un fiksēto procentu (kupona) likmi 2.250% gadā (ienesīgumu 2.330%), piesaistot finansējumu 500 milj. EUR apjomā. Vienlaicīgi tika emitēts papildus laidiens 10 gadu obligācijām, kas tiks dzēsts 2026.gada 7.oktobrī, ar ienesīgumu 1.062% pie iepriekš noteiktās fiksētās procentu (kupona) likmes 0,375% gadā.

Saskaņā ar Valsts kases sniegto informāciju vērtspapīru emisijās piedalījās aptuveni 50 investori galvenokārt no Eiropas (Vācijas, Austrijas, Apvienotā Karalistes u.c.).

Juridisko palīdzību emisijas vadošajām bankām nodrošināja COBALT banku un finanšu prakses grupa zvērināta advokāta Edgara Lodziņa vadībā.

COBALT eksperti ir piedalījušies arī visās iepriekšējās Latvijas obligāciju emisijās starptautiskajos finanšu tirgos.