Visi jaunumi

Analoģijas lamatas komerctiesībās

2017-11-07

Komerctiesību attīstība: problēmas un perspektīvas

Likumdevējs ir izvirzījis augstas prasības tiesību piemērotājam, kurš strādā ar Komerclikuma normām. Likuma skaidrā uzbūve un lakoniskās tiesību normas rada mānīgu drošības sajūtu, ka atbilde uz attiecīgo tiesību jautājumu būs viegli atrodama likuma tekstā. Savukārt privāttiesībās pastāvošais privātautonomijas princips liek tiesību piemērotājam izdarīt pārsteidzīgu secinājumu, ka puses var pašas izvēlēties sev vēlamo rīcību, ja rīcības aizliegums likuma tekstā nav atrodams. Šādā situācijā ir netaisnīgi vainot tiesību normu piemērotāju, ja tas, piemēram, SIA darbību regulējošos noteikumus meklē tajās tiesību normās, kas attiecas tikai uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Lasīt vairāk žurnālā Jurista Vārds.