All events

Apbūves tiesība – kas jāzina nekustamā īpašuma attīstītājiem un finansētājiem

2017-04-12

9.30 - 11.20
2017-04-28
HOTEL BERGS, Berga Bazārs, Elizabetes iela 83/85, Rīga

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā Civillikuma grozījumi, kas ievieš jaunu tiesību institūtu – apbūves tiesību. Apbūves tiesība aizvieto līdz šim pastāvējušo iespēju uzcelt ēku kā patstāvīgu īpašuma objektu uz svešas zemes uz nomas līguma pamata. Praksē jau radušies daudzi jautājumi saistībā ar jaunajām normām. Analizējot jauno tiesību institūtu un citu valstu pieredzi, kur līdzīgs regulējums pastāv jau gadiem, COBALT nekustamā īpašuma tiesību eksperti piedāvās skaidrojumus par dažādiem aspektiem, tostarp:

  • apbūves tiesības saturs un būtība, likuma noteikumu līgumiski grozījumi
  • apbūves tiesības nodibināšanas, atsavināšanas un apgrūtināšanas praktiskie aspekti
  • agrāk noslēgtu līgumu par patstāvīga īpašuma objekta izveidi izpildes un pagarināšanas iespējas
  • situācijas ar valsts un pašvaldību nomas zemi
  • apbūves tiesības izbeigšanās un izbeigšana
  • nodrošinātā kreditora stāvoklis

Seminārā uzstāsies:

COBALT klientiem dalība seminārā bez maksas, pārējiem interesentiem – 30 EUR (plus PVN).

R.S.V.P. līdz 27. aprīlim, nosūtot e-pastu uz adresi riga@cobalt.legal vai arī zvanot pa tālruni 67201800. Dalība pasākumā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Ierobežoto vietu skaita dēļ nevaram garantēt dalību visiem interesentiem, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi.