Visi darījumi un lietas

COBALT konsultē Deutsche Bank, Goldman Sachs International un Société Générale saistībā ar Latvijas Republikas eiroobligāciju papildu laidieniem

2017-06-13

COBALT konsultēja Deutsche Bank, Goldman Sachs International un Société Générale saistībā ar Latvijas Republikas divu dažādu termiņu eiroobligāciju papildu laidieniem par kopējo summu 350 miljoni eiro. Tādējādi tika piesaistīts viss 2017. gadā plānotais aizņemšanās apjoms starptautiskajos finanšu tirgos.

Šajā darījumā tika emitēts papildu laidiens apgrozībā esošajām 10 gadu obligācijām 150 miljoni eiro apmērā, kā arī papildu laidiens 20 gadu obligācijām 200 miljoni eiro apmērā.

Saskaņā ar Valsts kases sniegto informāciju abos eiroobligāciju papildu laidienos piedalījās vairāk nekā 120 investori galvenokārt no Eiropas (Vācijas, Austrijas, Lielbritānijas un citām valstīm).

Juridisko palīdzību emisijas vadošajām bankām nodrošināja COBALT banku un finanšu prakses grupa zvērināta advokāta Edgara Lodziņa vadībā.