Visi jaunumi

COBALT partnere Ingrīda Kariņa-Bērziņa ievēlēta Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdē

2018-02-23

Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) biedru kopsapulcē kā Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā pārstāvi FICIL valdē 2018.-2020. gadam ievēlēja COBALT partneri Ingrīdu Kariņu-Bērziņu. FICIL valdes pienākums ir pārstāvēt vairāk nekā 50 korporatīvo un asociēto biedru intereses Latvijā.

Ingrīda ir zvērināta advokāte Latvijā un ASV, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības patentpilnvarotā preču zīmju un dizainparaugu lietās. Viņa vada COBALT biroja intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju prakses grupu. Viņai ir plaša un vispusīga pieredze intelektuālā īpašuma tiesībās un ar to saistītajās jomās, tai skaitā pārstāvot riska kapitālistu finansētus uzņēmumus, konsultējot interneta tiesību jomā un komerctiesību jautājumos.

FICIL ir sabiedriska organizācija, kas apvieno lielākos, dažādas valstis un nozares pārstāvošos uzņēmumus, kuri Latvijā ieguldījuši nozīmīgas investīcijas, kā arī trīspadsmit valstu tirdzniecības palātas Latvijā.