Visi jaunumi

Izmaiņas normās par administratīvo procesu iestādē

2017-04-04

Likumu vajag izprast un pareizi piemērot, bet grozīt tikai tad, kad bez grozījumiem dzīvot kļūst grūti

Septītie grozījumi Administratīvā procesa likumā pārsvarā skar administratīvo procesu tiesā, taču vairākas izmaiņas ietvertas arī normās, kuras regulē administratīvo procesu iestādē. Apsveicami, ka grozījumi Administratīvā procesa likumā notiek reti, jo par nozari atbildīgā Tieslietu ministrija likumprojektus par grozījumiem Administratīvā procesa likumā izstrādā un virza iesniegšanai Saeimā tikai tad, kad ir sakrājies zināms skaits nozīmīgu, konceptuālu izmaiņu. Administratīvā procesa likuma daļa par administratīvo procesu iestādē ietver normas ar dažādu detalizācijas pakāpi un dažādu juridisko slodzi. Noteikumi, kas regulē administratīvo procesu iestādē, lielākoties ir vispārējo tiesību principu (piemēram, labas pārvaldības principa, procesuālā taisnīguma principa, procesuālās ekonomijas principa) konkretizācija likuma tekstā. Lasīt vairāk.