Visi darījumi

Juridiskā palīdzība SIA Energoremots Rīga saistībā ar termoelektrostacijas projektu

2011-01-05

Juridiskās palīdzības sniegšana Latvijas būvniecības uzņēmumam Energoremots Rīga kā VAS Latvenergo sadarbības partnerim Rīgas TEC – 2 (lielākā termoelektroenerģijas stacija Latvijā) infrastruktūras atjaunošanas darbu veikšanā un papildus infrastruktūras būvniecībā.