Visi darījumi un lietas

Latvija emitē desmit gadu obligācijas 500 miljonu eiro apmērā

2015-09-25

COOBALT konsultēja HSBC, Natixis un DNB saistībā ar Latvijas Republikas desmit gadu obligāciju emisiju 500 miljonu eiro apmērā. Notikušajā emisijā Latvijas obligācijas starptautiskajos finanšu tirgos tika piedāvātas ar vēsturiski viszemāko procentu likmi, ko līdz šim Latvija ir sasniegusi.

Obligācijas tika emitētas ar fiksēto procentu (kupona) likmi 1,375% gadā (ienesīgums 1,449%), un pieprasījums pēc tām 1,6 reizes pārsniedza piedāvājumu.

Emisijā piesaistītos resursus plānots izmantot vispārējās finansēšanas nepieciešamības segšanai, t.sk. valsts budžeta deficīta segšanai, valsts parāda atmaksai un valsts aizdevumu izsniegšanai, piemēram, pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem investīciju projektu finansēšanai.

Juridisko palīdzību emisijas vadošajām bankām nodrošināja COBALT zverināts advokāts Edgars Lodziņš.