Visi jaunumi

Ne tik daudz sodīt, cik atturēt

2017-11-07

Administratīvo sodu tiesības

Administratīvo sodu tiesības šobrīd piedzīvo atjaunotni. Latvijas Universitātē valsts pētījumu programmas ECOSOC-LV ietvaros ir izstrādāta koncepcija par administratīvo sodu tiesībām kā atsevišķu tiesību apakšnozari, kas aptver tiesību normas, kas regulē visus valsts pārvaldes uzliktos sodus privātpersonām. Lai izkoptu šo apakšnozari un sniegtu tik daudziem juristiem bieži nepieciešamās zināšanas par administratīvajiem sodiem, Latvijas Universitātē ir izstrādāts un kopš 2016. gada tiek docēts studiju kurss "Administratīvo sodu tiesības". Ir uzsākts darbs arī pie mācību līdzekļa izstrādes. Lasīt vairāk žurnālā Jurista Vārds.