Visi jaunumi

Satversmes tiesas spriedums "konkurences sodu" lietā: vairāk atbildības administratīvajām tiesām

2018-03-06

Raksta autors: zvērināts advokāts Uģis Zeltiņš.

2017. gada 22. decembrī Satversmes tiesa noraidīja Administratīvās apgabaltiesas pieteikumus pret Administratīvā procesa likuma normu, kas tiesai liedz grozīt pārsūdzēto administratīvo aktu. Satversmes tiesas sprieduma rezolutīvā daļa šķietami apstiprina Konkurences padomes “ekskluzīvas tiesības lemt par soda apmēru konkurences lietās”. Sprieduma motīvi gan vedina izdarīt tieši pretēju secinājumu.

Secinājumi

Administratīvās tiesas kā pilnīgas jurisdikcijas tiesas statuss liek noraidīt apgalvojumu, ka "tikai Konkurences padome ir tiesīga lemt par naudas soda apmēriem". Spriedums neapšauba, ka Konkurences padomei šajā ziņā ir rīcības brīvība, bet apstiprina, ka šī brīvība ir pakārtota tiesas brīvībai.

Lasīt vairāk žurnālā Jurista Vārds.