“Balto apkaklīšu” noziegumi

Mūsu juristi sniedz atbalstu korporatīvās krāpšanas izmeklēšanas un prasību lietās, kā arī nodrošina aizstāvību šādu apsūdzību lietās. Mūsu juristi pārstāv klientus ļoti sarežģītos administratīvajos procesos, kā arī ētikas pārkāpumu disciplinārās lietās. Konsultējam klientus par noziegumu novēršanas jautājumiem, kā arī par metodēm uzņēmuma aizsardzībā pret šāda veida pārkāpumiem.

COBALT advokātiem ir plašas zināšanas par tiesu, prokuratūras un tiesību aizsardzības iestāžu darbības principiem un praksi. Pārzinām arī starptautisko organizāciju, piemēram, EIROJUST, EIROPOLA un INTERPOLA darbības specifiku.

Mūsu pakalpojumi ietver:

  • Prasītāju un cietušo pārstāvību kriminālprocesā un administratīvajā procesā
  • Ar cilvēktiesībām un brīvību aizsardzību saistīto jautājumu risināšanu
  • Klientu pārstāvību lietās par morālā kaitējuma rezultātā radīto zaudējumu piedziņu
  • Klientu aizstāvību, kuri tiek turēti aizdomās par profesionāliem, dienesta vai akadēmiskās ētikas pārkāpumiem. Klientu pārstāvība administratīvajās tiesās, vispārējās piekritības tiesās, valsts iestādēs un organizācijās, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ANO Cilvēktiesību padomē
  • Palīdzība komercnoslēpumu aizsardzībā
  • Konsultācijas par korupcijas novēršanu