Kalev Saare on COBALTi advokaadibüroo vandeadvokaat. Kalevil on pikaajaline kogemus tsiviil-, lepingu- ja ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel. Kalev on kogu karjääri vältel töötanud paralleelselt advokaadina ja Tartu ülikooli õppejõuna, tehes õigusvaldkonnas teadustööd ning õpetades ja juhendades üliõpilasi. Kalev on olnud mitmetel aastatel Tartu ülikooli eraõiguse õppetooli lõputööde kaitsmise komisjoni  esimees. Akadeemilise ja praktilise töö ühendamine on võimaldanud tal süvitsi uurida tsiviil-, lepingu- ja ühinguõiguse probleemistikku. Kalev on võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaaride kaasautor. Kalev on kõrgelt hinnatud nõustaja kohtuvaidlustes. Tema teadustegevuse valdkondade seas on tsiviilõigus, ühingu- ja lepinguõigus, sh ehitusõigus.

Kalev on Eesti Advokatuuri liige aastast 1996 ning tegutsenud aastaid Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmena. Kalev on Justiitsministeeriumi poolt moodustatud ühinguõiguse revisjoni (mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist projekti „Õiguse revisjon“ raames) töögrupi liige.

  • Keeled
  • eesti, saksa, vene
  • Haridus ja liikmelisus
  • 2004 Õigusteaduse doktorikraad, Tartu Ülikool, Eesti
  • 1999 Õigusteaduse magistrikraad (M.A.), Tartu Ülikool, Eesti
  • 1996 Õigusteaduse magistrikraad (LL.M.), cum laude, Tartu Ülikool, Eesti
  • Alates 1996 - Eesti Advokatuur
  • 2006 – 2011 Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjon
  • Väljaanded