Kirti Jürimäe on advokaadibüroo COBALT jurist, assisteerides advokaate nende igapäevases töös. Kirti tegeleb peamiselt lepinguõiguse ning tööõigusdokumentide ja lepingute koostamisega, samuti kinnisvara, ehituse ja energiavaldkonna küsimustega.

Kirti on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe ja omandab magistrikraadi. Ta on varem omandanud õiguskogemusi praktikal notaribüroos, Lõuna Ringkonnaprokuratuuris, Tartu Ringkonnakohtus, Tartu Maakohtus, Tartu Halduskohtus, riigikohtu õigusteabe osakonnas ning teises advokaadibüroos. Õpingute vältel on ta eriateadmisi täiendanud vahetusüliõpilasena Belgias Genti ülikoolis. Lisaks on Kirti end erialaselt täiendanud  Austria Salzburgi ülikoolis. Kirti on juuratudengeid ühendava Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu (EÕÜL) liige.

  • Keeled
  • eesti, inglise, vene
  • Haridus ja liikmelisus
  • Magistrikraad omandamisel, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
  • Bakalaureusekraad, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2018)
  • Vahetusüliõpilane, Genti Ülikool, Belgia (2018)
  • Suveülikool Euroopa Eraõigusest, Salzburgi Ülikooli õigusteaduskond, Austria (2018)
  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu liige