Kommunikatsioon, meedia ja tehnoloogia

Meediatööstus on ülemaailmne ja integreeritud ning privaatsuse ja avaliku huvi tasakaalu küsimused on üha teravamalt päevakorras. Online-tööstus on kaasa toonud uudsed õigusküsimused. See eeldab infopõhiste ärivaldkondade õiguslike nüansside põhjalikku tundmist.

Advokaadibüroo COBALT meeskond on valmis kliente nõustama järgmistel teemadel:

 • elektroonilise kommunikatsiooni, ringhäälingu ja meedia üldine õiguslik raamistik
 • eneseregulatsiooni koodeksid
 • suhted elektroonilist kommunikatsiooni ja meediat reguleerivate asutustega
 • autoriõigus
 • privaatsus ja andmekaitse
 • e-kaubandus
 • kodulehe sisu, sealhulgas üldtingimuste õiguslikud aspektid
 • rakenduste ja mängudega seotud õigusküsimused
 • WiFi-ga seotud küsimused
 • tarkvara litsentsimine
 • IT-teenuste ja -tarkvara kui teenuse osutamise lepingulised suhted