Ühingu juhtimine

Pakume igakülgset õigusteenust äriühingu sidusgruppide vahelistes suhetes nii börsil noteeritud kui noteerimata äriühingutele. Advokaadibüroo COBALT meeskond aitab teid:

  • äriühingu juhtimisstruktuuride loomisel
  • juhtimise alusdokumentide ja muude ettevõttesiseste eeskirjade koostamisel
  • juhtkonna liikmete vastutuse ja kindlustuse küsimustes
  • igapäevase asjaajamise ja juhtorganite koosolekute korraldamisel
  • sotsiaalse vastutuse projektide õigus- ja maksuküsimustes