Vene töögrupp

Читайте на русском языке

Välisettevõtted vajavad ärisuhetes Venemaaga kvaliteetseid õigusabiteenuseid nagu ka Vene ettevõtted, kelle huviks on kindlustada oma esindatus Euroopas.

Tänu aastatepikkusele töökogemusele selles regioonis suudab COBALT pakkuda oma klientidele põhjalikke teadmisi ja selge ülevaate väiksematestki erinevustest Vene ja Euroopa turu õiguskeskkonna ja ärikultuuri vahel. Advokaadibüroo COBALT Vene töögrupp tegutseb integreeritud meeskonnana, mis koosneb advokaatidest, kes valdavad vene keelt ning kellel on Euraasia Majandusühenduses (EURASEC) klientide nõustamise kogemus. Meie ühine projektijuhtimine ja asjatundlikkus koos vajaliku toetusega Vene õigusbüroodelt aitab teha investeeringuid ja saavutada ärilisi eesmärke mõlemal turul võimalikult sujuvalt.

Advokaadibüroo COBALT Vene töögrupi teenuste hulka kuulub põhjalik spetsialiseeritud õigusnõustamine järgmistes piiriülestes ELi ja EURASECi küsimustes:

 • sisenemisstrateegia (ettevõtte asutamine, omandamised, ühisettevõtted jne)
 • investeeringute kaitse
 • lepinguõigus
 • tehingud
 • transpordiõigus
 • tolliõigus
 • maksuõigus
 • kinnisvaraõigus
 • intellektuaalse omandi ja andmekaitsega seotud küsimused
 • tööhõive ja sisseränne
 • vaidluste lahendamine