COVID-19 TEEMALISED ARTIKLID

COVID-19

Koroonaviirus töösuhetes: pikeneb töötasu hüvitise maksmine, töötajad naasevad tööle

2020-06-01

COVID-19

Koroonaviiruse mõjud otsuste vastuvõtmisele osanike ja aktsionäride poolt ning osade võõrandamistehingute vorminõuetele

2020-05-20

COVID-19

Uusimad äriseadustiku muudatused: tähtajapikendus majandusaasta aruannete esitamiseks ning lisavõimalused koosolekute korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks

2020-05-19

COVID-19

Vandeadvokaat Kristina Schotter: miks rahandusministeeriumi muudatusettepanek tegelikult kedagi ei aita

2020-04-16

COVID-19

Partner Karina Paatsi ja advokaat Johanna-Britt Haabu: kas töötukassa töötasu hüvitis vabastab tööandja puhkusetasude ja haigushüvitiste maksmisest?

2020-04-16

COVID-19

Advokaat Sandra Sillaots: Erakordne eriolukord ehk eriolukorras rakendatavad meetmed ja nende piirid

2020-04-08

COVID-19

Lühiülevaade: Kas tööandjal on õigus küsida töötajalt terviseandmeid COVID-19 nakatumise kohta?

2020-04-08

COVID-19

Vandeadvokaat Heleri Tammiste: eriolukord on andnud tõuke ühingute juhtimise paindlikkuse suurendamiseks

2020-04-08

COVID-19

Koroonaviirus töösuhetes - hüvitise taotlemine ning maksuõigusealased leevendused

2020-04-03

COVID-19

Vandeadvokaat Tõnu Kolts: eriolukorrast tulenevad planeeritavad maksuseaduste muudatused

2020-04-03

COVID-19

Vandeadvokaat Kadri Matteus: eriolukorra mõjudest riigihangetele

2020-03-24

COVID-19

Vandeadvokaat Liina Jents: koroonaviiruse ja eriolukorra mõju lepingutele – kas täita oma kohustusi või mitte?

2020-03-23