Kõik uudised

Advokaadibüroo COBALT jurist Stella Raudsepa artikkel avaldati väljaandes Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

2018-11-29

Äsjailmunud väljaandes Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 2018: Volume 15 avaldati Stella Raudsepa kohtulahendi tõlge ja sellega seonduv artikkel digitaalsete tõendite kohta „Case analysis: trustworthiness of a video recording”. Stella Raudsepp on advokaadibüroo COBALT andmekaitse, infotehnoloogia ja intellektuaalse omandi õigusele keskendunud jurist.

Artikkel keskendub kohtu suutlikkusele hinnata asjakohaselt digitaalsete tõendite tõe- ja usaldusväärtust Tallinna Ringkonnakohtu lahendi 1-11-12390/28 näitel. Artiklist järeldub, et digitaalsete tõendite pimesi ja põhjendamatut usaldamist tuleks vältida ning sellele aitaks kaasa õigust praktiseerivate isikute teadlikkuse tõstmine digitaalsete tõendite käsitlemise ja usaldusväärsuse hindamise meetodite kohta, kuivõrd kahtlus tõusetub üksnes teadmisest.

Artikkel valmis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna infotehnoloogia õppesuuna aine „ICT Litigation, Digital Evidence, Coputer Forensics and Cybercrime” raames, külalislektori Stephen Charles Winston Mason ettepanekul.

Väljaanne on leitav siit: http://journals.sas.ac.uk/deeslr/issue/view/528/showToc

Artiklit on võimalik lugeda SIIT (algab 15 lk).