Kõik uudised

Advokaadibüroo COBALT toetas riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande ilmumist

2019-09-11

Täna nägi trükivalgust Juura kirjastuse poolt välja antav „Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne“, mille koostajad ja juhtivautorid on Tartu ülikooli dotsent, Eestis seni ainsa riigihankeõiguse valdkonnas kaitstud doktoritöö ja selleteemaliste hulgaliste publikatsioonide autor Tartu Ülikooli dotsent dr. iur. Mari Ann Simovart ning riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind. Väljaande autorite hulgast leiab ka advokaadibüroo COBALT riigihangete valdkonna nõuniku Kadri Matteuse ja advokaadi Artur Knjazevi. Kadri kommenteerida olid näiteks pakkumuse vastavuse kontrollimine, hindamine, kõigi pakkumuste tagasilükkamine ja alapakkumused (RHS §-d 107-118). Artur kommenteeris koostöös Kadriga pakkumuse ja ärisaladusega seotud teemasid (RHS §-d 110,111).

Väljaandes on tähtsal kohal seadusesätete asetamine nende aluseks olevate Euroopa Liidu direktiivide ning viimaseid tõlgendava Euroopa Kohtu praktika valgusesse, aga muidugi ka Eesti vaidlustus- ja kohtupraktika käsitlus. Üksikasjaliku õigusteadusliku analüüsi põhjal pakub teos juhiseid, kuidas hoida ära riigihangetes avalduvat liigset formalismi ja tüüpvigu nii riigihangete korraldamisel kui pakkumuste tegemisel ning vähendada neist võrsuvaid vaidlusi.

Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaannet saab soetada Juura kirjastuse veebilehelt.