Kõik uudised

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat dr Kalev Saare osales ühinguõiguse revisjoni töörühma analüüs-kontseptsiooni valmimisel

2018-11-09

Oktoobri lõpus valmis Justiitsministeeriumi poolt ühinguõiguse revisjoni käigus tellitud analüüs-kontseptsioon, mille eesmärgiks on anda hinnang Eestis täna kehtivatele ühinguõiguse regulatsioonidele tervikuna ning pakkuda välja võimalikud uuendused. Töö tulemusena valminud analüüs-kontseptsioon on esitatud Justiitsministeeriumile ja ühinguõiguse revisjoni komisjonile arutamiseks.

Analüüs-kontseptsiooni koostamisel anti ülevaade kehtivas õiguses reguleerivatest normidest ning kohtupraktikast, formuleeriti sõlmprobleemid, analüüsiti eesti- ja võõrkeelset õiguskirjandust ning võrdlusriikide õiguslikku raamistikku. Samuti esitas töörühm enam kui 900 sisulise leheküljega mahukas dokumendis ka järeldused ja ettepanekud ühinguõiguse edasiarendamiseks Eestis.

Ühinguõiguse revisjoni raames viiakse perioodil 2016–2020 läbi kogu ühinguõiguse valdkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Revisjoni eesmärgiks on muuta õiguskord selgemaks ja õiguse rakendajale lihtsamaks. Analüüs-kontseptsiooniga on võimalik tutvuda SIIN.

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja TÜ dotsent dr Kalev Saare kuulub ühinguõiguse revisjoni ekspertide töögruppi. Lisaks kuuluvad töörühma tunnustatud eraõiguse eksperdid Martin Käerdi (TÜ dotsent, Ellex), Sander Kärson (TÜ õppeülesande täitja, TGS Baltic), Villu Kõve (TÜ dotsent, Riigikohus), Arsi Pavelts (NOVE), Andres Vutt (TÜ dotsent, Magnusson) ja Margit Vutt (TÜ lektor, Riigikohus). Töögrupi juhiks on Urmas Volens (TÜ dotsent, NOVE).