Kõik uudised

Chambers Europe 2019 tunnustas advokaadibüroo COBALT partnereid ja vandeadvokaate väärika tiitliga

2019-03-13

_Buroo_uldine.jpg

Advokaadibüroo COBALT Tallinna büroo partnereid ja vandeadvokaate on tunnustatud 17. korral kaheksa erineva õigusvaldkonna lõikes ning 13 neist on pälvinud väärika „Ranked Lawyer“ tiitli juhtivas rahvusvahelises õigusabi hindavas väljaandes Chambers & Partners.

Chambers & Partners koostab õigusteenuste pakkujate kvaliteedi hindamiseks iga-aastaseid põhjalikke analüüse ning väljaanne on tänu objektiivsusele ja pikaajalisele kogemusele kõrgelt hinnatud. Eesti jurisdiktsioonis on vaatluse all kaheksa õigusvaldkonda.

Advokaadibüroo COBALT tehinguadvokaatidest (Mergers & Acquisitions) pälvisid värskelt ilmunud väljaandes tunnustuse vanempartner Sten Luiga ning partnerid Martin Simovart, Peeter Kutman ja Kristel Raidla-Talur.

Anonüümne allikas toob esile töögrupi hea oskuse kaardistada kõik võimalikud ohud ning valmiduse leida igale situatsioonile lahendus. Teine allikas lisab, et töögrupi advokaadid on kiired, tõhusad ja tegutsevad alati oma klientide parimates huvides.

Pangandus- ja finantsõiguse advokaatidest tunnustati partnereid Marina Kotkast ja Kristel Raidla-Talurit ning vandeadvokaati Kristjan Kotkast.

Anonüümne allikas on töögrupi kohta öelnud, et neile avaldas muljet COBALTi meeskonna võime kohanduda keeruliste ning ootamatute olukordadega. Üks allikas kirjeldab advokaate väga kiirete ning probleeme ennetavatena.

Kohtuvaidluse advokaatidest pärjati juhtivpartner Jaanus Mody ning partnerid Liina Linsi ja Margus Mugu.

Üks allikatest kiidab advokaatide head arusaamist kliendi ettevõttest ja vajadustest. Lisaks märgitakse, et „advokaadid reageerivad kiiresti ja on kiireloomulistes küsimustes valmis töötama 24/7".

Konkurentsiõiguse advokaatidest pälvis kõrgeima võimaliku tunnustuse partner Elo Tamm.

Töögrupp pälvis esile tõstmist selles, et on võimeline leidma kõrgetasemelisi õiguslikke lahendusi konkurentsiõiguse teemadel kõigis kolmes Balti riigis. Allikate sõnul on Elo Tamm säilitanud oma juhtpositsiooni Eesti turul, olles konkurentsiõiguse valdkonna üks kogenumatest advokaatidest.

Tööõiguse valdkonnas tunnustati partner Karina Paatsit.

Siinkohal ei saa märkimata jätta, et advokaadibüroo COBALT on ainus Eestis tegutsev advokaadibüroo, mida on peetud Band1 (ehk kõrgeima võimaliku reitingu) vääriliseks. Intervjueeritavad kiidavad tihti meeskonda head suhtlusstiili ja pühendumust klientidele. Allikate sõnul tegutsevad advokaadid kiiresti ja annavad kvaliteetset nõu. Samuti kiidetakse ka klientide esmatähtsaks seadmist advokaatide poolt.

Energiavaldkonnas tõsteti esile partnerid Elo Tamm ja Aivar Taro.

COBALTi energiavaldkonna meeskond on klientide seas kõrgelt hinnatud. Töögrupp pälvis kiitust just eelkõige energiaturu regulatsioonidega seotud kaasustes. 

 

Kinnisvara- ja ehitusõiguse lõikes tõid tiitlid koju partnerid Aivar Taro ning Liina Linsi.

Anonüümne allikas märkis, et kinnisvara töögrupp paistab turul selgelt silma aktiivsusega.

Intellektuaalse omandi küsimustes on kõrget tunnustust pälvinud vandeadvokaat Viive Kaur.

Viive Kaur on tuntud oma silmapaistva maine poolest intellektuaalomandi küsimustes. Allikad kirjeldavad teda kui väga head ja asjatundlikku advokaati.

Tulemustest on võimalik pikemalt lugeda Chambers & Partners kodulehel.

Täname oma kliente ja koostööpartnereid jätkuva usalduse eest!