Kõik tehtud tööd

COBALT analüüsis energiatõhususe direktiivi ülevõtmist Eesti seadusandlusesse

2016-05-04

Koostöös Spark Legal Network’iga osales COBALT Euroopa Komisjoni projektis, mille eesmärk oli analüüsida Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 25. oktoobri 2012 direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energitõhusust, artikli 6 ülevõtmist Eesti õigusesse. Direktiivi vastav säte käsitleb kõrge energiatõhususe näitajatega kaupade, teenuste ja hoonete ostmist keskvalitsuse ja avalik-õiguslike asutuste poolt. Analüüsi peamiseks eesmärgiks oli kindlaks teha ja kirjeldada õiguslikke meetmeid, tegevuspõhimõtteid ja suuniseid, mis on vastu võetud direktiivi vastava sätte ülevõtmiseks. Analüüs andis ülevaate spetsiifilistest tegevuspõhimõtetest ja õigusaktidest, mis puudutavad nii energiatõhustust kui ka riigihanget. Analüüs teostati 2015. aasta suvel.

COBALT-i poolt viisid analüüsi läbi partner ja konkurentsiõiguse töögrupi juht Elo Tamm ja vandeadvokaat Liina Käis.