Kõik tehtud tööd

COBALT esindas edukalt Eesti suurimat terviklikke IT-lahendusi pakkuvat ettevõtet Helmes riigihanke vaidluses

2020-11-18

Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja valdkonnanõunik Kadri Matteus esindas edukalt Eesti suurimat terviklikke IT-lahendusi pakkuvat ettevõtet Helmes vaidlustes seoses Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse riigihankega „Kogumisrakenduse tarkvara arendus- ja hooldusteenus“. Riigihanke esemeks on Statistikaameti uus kogumisrakendus, mis on universaalne süsteem, mida kasutatakse kõikide statistika- ja tellimustööde korral nii eraisikutele kui ka majandusüksustele. Süsteemi rakendamine aitab kaasa andmete kogumise protsessi kiirendamisele ja efektiivsuse tõstmisele, samuti andmekvaliteedi parandamisele ja tunnetuslikule halduskoormuse vähendamisele.

Helmes tunnistati riigihankes edukaks pakkujaks ning tulemus vaidlustati kahe konkureeriva pakkuja poolt – OÜ Aktors ja AS CGI Eesti. Vaidlused puudutasid nii pakkumuse vastavust kui hindamist ja ennekõike pakkujate hoolsuskohustust dokumentide esitamisel ning võimalust selgitada või parandada dokumentides olevat teavet. Vaidlused lahenesid meie kliendi kasuks ning Helmes saab asuda  sõlmima raamlepingut , mille eeldatavaks maksumuseks on 1,25 MEUR.