Kõik tehtud tööd

COBALT esindas edukalt rahvusvahelist jaemüügiettevõtet kriminaalasjas

2020-09-07

COBALT esindas ja nõustas edukalt rahvusvahelist jaemüügiettevõtet kriminaalasjas, kus selle endist töötajat süüdistati üle 80 000 euro omastamises. Kriminaalasja tulemuseks oli endise töötaja süüdimõistmine omastamises suures ulatuses ning tsiviilhagi täielik rahuldamine.

COBALT-i vandeadvokaat Lembit Tedder nõustas ja esindas klienti kogu protsessi jooksul alates kuriteost teadasaamise hetkest, kohtueelses kriminaalmenetluses, kriminaalasja arutamisel kohtus ja hilisemas täitemenetluses.