Kõik tehtud tööd

COBALT esindas kohtus edukalt suure ehitusettevõtte juhti

2018-09-18

Advokaadibüroo COBALT esindas edukalt ehitusettevõtte endist juhti, kellel lasus kriminaalsüüdistus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ligi 26 000 euro väljapetmise katsele kaasaaitamises, mis seisnes lammutamiseks algatatud hanke raames valeandmete esitamises ning seeläbi pettusele kaasaaitamises.

Tõendite analüüsi tulemusena mõisteti meie klient õigeks.

18.09.2018 kinnitas Riigikohus menetlusse mittevõtmise määrusega lõplikult meie kliendi õigeksmõistmise.

Klienti nõustas ja esindas kohtus partner Margus Mugu.