Kõik tehtud tööd

COBALT esindas Riigikohtus edukalt Poohtechi majandusaasta aruannete kinnitamise vaidluses

2018-11-19

Advokaadibüroo COBALT nõustas ja esindas edukalt oma kliente AS-i Poohtech ja Activity OÜ-d kohtuvaidluses, milles Riigikohus otsustas meie klientide kasuks, et teisel aktsionäril ei ole õigust blokeerida äriühingu majandusaasta aruande kinnitamist eesmärgiga saavutada kunstlikult ühingu sundlõpetamine. Ilma põhjendusteta aruande kinnitamisele vastu hääletamine on pahauskne tegevus ja seega lubamatu.

Kohus leidis, et äriühingu õigusvõime säilimine on seadusega kaitstud õigushüve ning ka patiseisus olevate ühingute õigusi tuleb kaitsta. Aktsionäride huvide vastandlikkuse korral on primaarsed ühingu üldised huvid ehk eelistada tuleb olukorda, mille kohaselt äriühing jääb tegutsema.

Seega olukorras, kus majandusaasta aruanne jääks vastuhääletava aktsionäri pahatahtluse tõttu kinnitamata, saab kohus aktsionäri siiski kohustada aruande poolt hääletama ning asendada kohtulahendiga puuduoleva aktsionäri hääle, et vältida aktsiaseltsile kahjulikke tagajärgi (aruande esitamata jätmise tõttu äriregistrist kustutamine, sundlõpetamine, trahvimine).

Riigikohus asus seisukohale, et asjaolu, et Eesti õiguses puuduvad vähemusosanike ja -aktsionäride väljumismehhanismid, ei tähenda, et neid puuduolevaid mehhanisme saaks asendada äriühingu sundlõpetamise olukorra kunstliku tekitamisega.

Lahend on oluline pretsedent selgitamaks, millal on aktsionäril hea usu põhimõttest tulenevalt kohustus teatud viisil hääletada, millal saab kohus tema tahteavalduse kohtulahendiga asendada ning laiendamaks taolist hääletamiskohustust ka majandusaasta aruande kinnitamise juhtudele.

COBALTi poolt esindas klienti kohtus vandeadvokaat Kristina Schotter, keda toetasid juhtivpartner Jaanus Mody ja vandeadvokaat Kalev Saare.

Meediakajastusega saab tutvuda SIIN ja SIIN.

Lahend ligipääsetav SIIN.