Kõik uudised

COBALT kutsub veebiseminarile "Turgu valitsevate ettevõtjate kuritarvitustele kehtestatakse rangemad karistused"

2020-10-19

Aeg: 13. november 2020 kell 14.00 - 15.00

Koht: Zoom veebiplatvorm

2021. aasta veebruarist peab Eestis kehtestama rangemad karistused konkurentsiõiguse rikkumiste eest. See mõjutab tugeva turupositsiooniga ettevõtteid. Vähemalt 40% suuruse turuosaga ettevõtete puhul eeldatakse, et need on turgu valitsevad ning peavad äritegevuses lähtuma turgu valitsevatele ettevõtetele kehtestatud kohustustest (nt ei tohi toote/teenuse hind olla ebaõiglaselt kõrge ega madal, ei tohi diskrimineerida, siduda tooteid, nõuda eksklusiivsust, lojaalsust, keelduda ärisuhetest).

Veebiseminaril selgitame muudatuste sisu ning tuletame meelde, milliseid praktikaid loetakse keelatud kuritarvitusteks.

Praegu on õige aeg vaadata üle oma äritegevus, et tagada vastavus konkurentsiseaduse nõuetele.

Ajakava:

14.00-14.10 Veebiseminari avasõnad ja sissejuhatus. Juhan Põldroos, Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja ja peaökonomist

14.10-14.30 Turgu valitseva ettevõtte kohustused praktiliste näidete alusel. Elo Tamm, advokaadibüroo COBALT partner ja konkurentsiõiguse töögrupi juht

14.30-14.50 Hinnastamine – kuidas saavutada õige tasakaal reeglitele vastavuse ja kasumlikkuse vahel? Anssi Kohonen, Copenhagen Economics juhtiv ökonomist

14.50-15.00 Küsimused, arutelu.

Juhan Põldroosi ja Elo Tamme ettekanne on eesti keeles. Anssi Kohonen räägib inglise keeles.

Veebiseminar on tasuta, kuid eeldab registreerumist hiljemalt 12. november.

 

REGISTREERUN

Kohtade arv on piiratud.

Lugupidamisega

Advokaadibüroo COBALT