Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas ehitusettevõtet keerukas kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hankevaidluses

2021-03-29

Advokaadibüroo COBALT nõustas tuntud ehitusettevõtet keerukas kaitse- ja julgeolekuvaldkonna erandhanke tulemustega seotud vaidluses. Erandhanke esemeks oli ehitustööde teostamine ning pakkumuse maksumuseks oli üle 8 miljoni euro.   

Vaidlus hõlmas tehniliselt ja õiguslikult keerukaid küsimusi riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtu pädevuse piiritlemise teemal, samuti seoses hankija kohustusega tagada riigihanke alusdokumentide selgus ja ühemõttelisus ning pakkumuse vastavusega.

Meie töö tulemusena saavutas klient pakkumuse tagasilükkamise otsuse tühistamise. Asja menetlenud Tallinna Halduskohus leidis muuhulgas, et riigisaladust sisaldavast erandhankest võrsunud vaidluse menetlemise pädevus lasub kohtul, mitte vaidlustuskomisjonil (vaatamata sellele, et vaidlus ei puudutanud riigisaladusega kaetud osa) ning riigihanke alusdokument ei olnud sõnastatud ühemõtteliselt ning väidetavad vead pakkumuse koostamisel ei olnud kaebajale etteheidetavad.

Advokaadibüroo COBALT poolt nõustas ja esindas klienti vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht Kadri Matteus, keda klient tunnustas võimekuse eest haarata keerukaid spetsiifilisi ehituslikke nüansse vaatamata pingelisele ajaraamile.