Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energiatõhususe näidislepingu koostamisel

2019-05-16

Advokaadibüroo COBALT nõustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM-i) avaliku sektori energiatõhususe näidislepingu koostamisel.

Tulenevalt EL-i energiatõhususe direktiivist (2012/27/EL) on MKM ühe energiasäästu meetmena energiateenuste turu arendamiseks taganud energiateenuste näidislepingu kättesaadavuse.

Näidisleping koos juhendmaterjaliga on suunatud avalikule sektorile, kuivõrd selle sektori kulutuste kogumaht moodustab ligi viiendiku EL-i sisemajanduse koguproduktist, millest tulenevalt peitub avalikus sektoris oluline jõud, mis energiatõhusamate toodete, hoonete ja teenuste suunas liikumist ergutada saab.

Seejuures on lähtutud eeldusest, et avaliku sektori asutused – nii riiklikud, piirkondlikud kui ka kohalikud – võiksid energiatõhususe valdkonnas eeskujuks olla.

Advokaadibüroo COBALT poolt osalesid materjalide koostamisel partner ning konkurentsi- ja energiavaldkonna juht Elo Tamm ning jurist Richard Reiles.

Väljatöötatud materjalidega saab tutvuda SIIN.