Kõik tehtud tööd

COBALT nõustas Slovakkia finantstehnoloogiaettevõtte SmartPost omandamist

2017-03-06

Advokaadibüroo COBALT nõustas finantsprotsesside automatiseerimisele ja e-arvelduslahenduste pakkumisele keskendunud ettevõtet Fitek (varasemalt tuntud ka kui OpusCapita) osaluse omandamisel Slovakkia finantstehnoloogiaettevõttes SmartPost.
Meie töö kätkes kliendi nõustamist terve tehingu vältel. Sh tehingudokumentide koostamisel (SHA, SPA) ning omandatava ettevõtte LDD läbiviimisel.
Klienti nõustasid advokaadibüroo COBALT poolt partner Peeter Kutman ja vandeadvokaat Karl Kull. Tehingu Slovakkia õigusega seotud aspektide käsitlemiseks kaasati advokaadibüroo Wolf Theiss.
Tutvu ka tehingu meediakajastusega siin.